fbpx » Outsoursing BHP

BHP

Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz pracowników twoim obowiązkiem jest zapewnienie im bezpiecznych i komfortowych warunków pracy. Nad zapewnieniem odpowiednich warunków powinna czuwać odpowiednia jednostka BHP w twojej firmie. Zadania służby BHP możesz wykonywać samodzielnie jako przedsiębiorca, możesz zatrudnić specjalistę ds. BHP na umowę lub możesz je zlecić zewnętrznemu specjaliście w formie outsoursingu usług BHP.

W przypadku outsourcingu BHP firma, której zlecane są takie usługi, przejmuje kontrolę nad wypełnianiem przepisów BHP w przedsiębiorstwie. Usługa może być wykonywana w sposób ciągły lub jednorazowo, w zależności od zapotrzebowania.
Outsourcing BHP to rozwiązanie dostępne dla każdej firmy zatrudniającej do 100 pracowników.

Możesz skorzystać z naszych usług, które znajdziesz poniżej:

  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Szkolenia stacjonarne lub e-lerningowe
  • Audyt BHP
  • Sporządzenie raportu powypadkowego oraz wprowadzenie odpowiedniego postępowania powypadkowego
  • Możliwość pełnienia zadań służby BHP w twoim zakładzie pracy na podstawie stałej umowy

Zalety z korzystania z usług firmy zewnętrznej w zakresie bhp:
• zewnętrzny pracownik to brak zwolnień lekarskich, urlopów itp.,
• zewnętrzny konsultant nie ma oporów z przedstawieniem Klientowi faktycznego stanu bhp w jego firmie,
• zaplecze merytoryczne, wieloletnie doświadczenie, zespół ekspertów,
• jednakowy standard szkoleń, programów i dokumentów,
• szybka reakcja na wypadki czy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru na warunkami pracy (PIP, PIS, PSP),
• stale weryfikowana wiedza merytoryczna,
• utrzymanie branżowych standardów i norm bezpieczeństwa pracy,
• optymalizacja kosztów w zakresie samodzielnego utrzymywania poziomu zapasów odzieży, czy dbania o zapewnienie czystości mat wejściowych.


Sprawdź jakie są zadania służby BHP