fbpx » BHP Szkolenie

BHP – szkolenia dla pracowników z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP – szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako:

Szkolenie wstępne obejmujące:
– Instruktaż ogólny ( szkolenie wstępne ogólne)
– Instruktaż stanowiskowy ( szkolenie wstępne na stanowisku pracy)

Szkolenie okresowe.

Programy szkoleń, określające tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych stanowisk opracowuje pracodawca lub jednostka uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej ( w porozumieniu z pracodawcą) na podstawie ramowych programów szklenia.
Jako pracodawca musisz pamiętać, aby przechowywać programy szkoleń.